Ρέθυμνο - Βρύσες από τα βουνά

Διαδρομή από Ρέθυμνο προς Βρύσες Χανίων μέσω Αργυρούπολης - Ασή Γωνιά - Καλλικράτης - Ασφένδου - Ασκύφου

mc_customizations:copyright